Dying Eye Sub. EspañolShinsuke (Miura Haruma) trabaja como camarero. Una noche, es atacado por un extraño. Shinsuke pierde algo de su memoria. No recuerda que, hace un año y medio, estuvo involucrado en un accidente automovilístico que llevó a la muerte de Minae (Takahashi Maryjun). Shinsuke se entera de que su atacante Reiji era el marido de la mujer que murió en el accidente automovilístico. Reiji se suicidó después de atacar a Shinsuke.


Una noche de lluvia, una misteriosa mujer Ruriko (Takahashi Maryjun, vestida de luto, aparece frente a Shinsuke.


Miura Haruma como Shinsuke Amemura
Takahashi Maryjun como Minae Kishinaka / Ruriko
Matsumoto Marika como Narumi Murakami
Kakizawa Hayato como Reiji Kishinaka
Onozuka Hayato como Yoshiyuki Okabe
Fuchikami Yasushi como Haruhiko Kiuchi
Kimura Yuichi como Yohei Kozuka
Horiuchi Keiko como Chizuko Ono
Namase Katsuhisa como Koichi Eshima